За нас

“ММ Застрахователен брокер” ООД е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство (лиценз No 73/30.05.2000 г., издаден от Дирекция за застрахователен надзор към Министерство на финансите на Република България) и член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

Дружеството е носител на редица награди от водещите застрахователни компании в България. До днес ние спечелихме много дългосрочни клиенти с персонален подход, с денонощно внимание и всеотдайност.

ММ Застрахователен брокер бележи непрестанен ръст на оборотите и обемите си, което си проличава и от класацията на застрахователните брокери, която се прави на всеки шест месеца от Комисия по финансов надзор:

2010 година – 21 място
2011 година – 20 място
2012 година – 18 място
2013 година – 16 място
2014 година – 16 място
2015 година – 15 място

Екипът ни наброява около 40 души в хед офис и още мнозина партньори и представителства в страната. Всеки от нас е изградил дългогодишен опит, усвоил е отлично няколко езика и е квалифициран в сферата, върху която има най-задълбочен поглед и интерес. Всичките ни служители са със висше образование степен магистър, а множество от тях са с две до три висши образования.

Марин Христов

Собственик и управляващ съдружник
в ММ Auto и MM World

Мая Христова

Собственик и управляващ съдружник
в ММ Broker и ММ Group

Екип MM Group

Юлиян Георгиев

Финансов директор, Партньор

+359 885 650 130
j.georgievmm-bulgaria.com

Антонина Христова

Главен Счетоводител

+359 885 657 939
a.hristovamm-bulgaria.com

Нели Трендафилова

Офис Мениджър

+359 885 775 667
n.trendafilovamm-bulgaria.com

Даниела Монева

Офис мениджър

+359 884 427 070
d.monevamm-bulgaria.com

Екип MM Broker

Автомобилно Застраховане

Искра Йорданова

Главен Експерт Автомобилно застраховане

+359 882 460 775
i.yordanovamm-bulgaria.com

Светлана Гарчева

Главен Експерт Автомобилно застраховане

+ 359 882 477 400
s.garchevamm-bulgaria.com

Силвия Добрянова

Експерт автомобилно застраховане

+359 889 202 631
s.dobrianovamm-bulgaria.com

Ирена Димитрова

Завеждащ отдел "Търговска мрежа", Експерт автомобилно застраховане

+395 884 343 645
i.dimitrovamm-bulgaria.com

Дора Кермедчиева

Финансов Експерт

+359 887 405 179
d.kermedchievamm-bulgaria.com

Теодора Нинова

Експерт Автомобилно Застраховане

+ 359 888 904 336
t.ninovamm-bulgaria.com

Кристина Стоянова

Съпорт

+359 888 490 330
k.stoyanovamm-bulgaria.com

Катя Янева

Съпорт застраховане


k.yanevamm-bulgaria.com

Имуществено Застраховане

Лидия Чучкова

Директор Общо застраховане

+359 885 368 255
l.chuchkovamm-bulgaria.com

Доброслава Михлюзова

Главен експерт Общо застраховане

+395 888 709 202
d.mihluzovamm-bulgaria.com

Десислава Цветанова

Консултант Общо застраховане

+359 887 402 307
d.cvetanovamm-bulgaria.com

Здравно Застраховане и Животозастраховане

Елена Петровска

Директор здравно застраховане и животозастраховане

+359 885 605 522
e.petrovskamm-bulgaria.com

Елена Главчева

Консултант здравно застраховане

+359 884 042 217
e.glavchevamm-bulgaria.com

Ликвидация на Щети

Марин Станчевски

Главен експерт ликвидация автомобилно застраховане

+359 887 976 420
m.stanchevskimm-bulgaria.com

Кирил Атанасов

Главен експерт ликвидация автомобилно застраховане

+395 887 300 950
k.atanasovmm-bulgaria.com

Силвия Додова

Главен експерт ликвидация на щети, отдел Общо застраховане

+359 882 431 295
likvidmm-bulgaria.com

Борислав Бебов

Главен експерт ликвидация автомобилно застраховане

+359 882 428468

Екип MM Auto

Валентин Матев

Eксперт Бизнес Развитие

+359 889 031 410
v.matevmm-bulgaria.com

Йоана Бояджиева

Асистент Автомобилна търговия

+359 882 460 408
j.boyadjievamm-bulgaria.com

Славомир Савов

Експерт лизингова търговия

+359 886 297 778
s.savovmm-bulgaria.com

Методи Методиев

Мениджър продажба автомобили

+395 887 998 595
m.metodievmm-bulgaria.com

MM GmbH

Христо Гергов

Управител MM GmbH

+49 172 727 3457
h.gergovmobile-mm.de

Екип MM World

Никола Забуртов

Главен технически ръководител, Партньор


инж. Александра Червенякова

Директор строителство, специалист ПТО

+359 887 267 410
a.tcherveniakovamm-bulgaria.com

Николай Георгиев

Технически Ръководител


Петър Папазов

Фасилити мениджър MM WORLD

+359 882 472 744
p.papazovmm-bulgaria.com

Екип Охрана

Иван Илиев

Охрана