За нас

“ММ Застрахователен брокер” ООД е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство (лиценз No 73/30.05.2000 г., издаден от Дирекция за застрахователен надзор към Министерство на финансите на Република България) и член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

Дружеството е носител на редица награди от водещите застрахователни компании в България. До днес ние спечелихме много дългосрочни клиенти с персонален подход, с денонощно внимание и всеотдайност.

ММ Застрахователен брокер бележи непрестанен ръст на оборотите и обемите си, което си проличава и от класацията на застрахователните брокери, която се прави на всеки шест месеца от Комисия по финансов надзор:

2010 година – 21 място
2011 година – 20 място
2012 година – 18 място
2013 година – 16 място
2014 година – 16 място
2015 година – 15 място
2016 година – 19 място
2017 година – 20 място

Екипът ни наброява около 40 души в хед офис и още мнозина партньори и представителства в страната. Всеки от нас е изградил дългогодишен опит, усвоил е отлично няколко езика и е квалифициран в сферата, върху която има най-задълбочен поглед и интерес. Всичките ни служители са със висше образование степен магистър, а множество от тях са с две до три висши образования.