Зелена карта

Сертификатът “Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС, причинил ПТП, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария и Андора. Държавите, за които задължително се изисква сертификат “Зелена карта” са Албания, Босна и Херцеговина, Украйна, Русия, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус и Черна гора.

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна и покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.

Автокаско
Застраховка Автокаско осигурява пълно или частично застрахователно покритие срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.
Застраховка Злополука на местата в МПС
Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС" покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.
Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз.
Автоасистанс

Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ в случай, че автомобилът, който шофирате е аварирал.