Важна Информация

Относно Каско

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА ЗА ОГЛЕД след издаване или подновяване на полица Автокаско.

* ВАЖНО: В случаите, когато МПС-то е собственост на Лизингово Дружество огледа при всяко подновяване на Застрахователна Полица, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

При ОГЛЕДА обърнете внимание на документа / протокола /, който подписвате относно:
обезопасеността:
признава ли се заводската аларма
признава ли се допълнително монтираната аларма
нужна ли е друг вид обезопасеност.
състоянието на ППС-то :
заварени щети, повреди, липси.;

НЕ ОСТАВЯЙТЕ в автомобила талон и всякакви оригинални документи при напускането му. Не оставяйте в автомобила всякакви вещи, които биха довели до разбиването му.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ автомобила с ключ на стартера, с работещ двигател при напускането му.

МПС - то да не се управлява от водач употребил алкохол и / или упойващи вещества, без право или лишен от право да управлява.

„ММ Застрахователен брокер„ ООД да бъде уведомяван до 3 /три/ работни дни след всички промени свързани с Вашия автомобил : промяна на регистрационен талон / смяна регистрационен номер, смяна на собственик / отдаване под наем, лизинг, продажба, ключове, ДМО, промяна на цвят, смяна на двигател и всякакви други промени по ППС-то.

При издаване на Добавък за смяна на собственост по застраховка „Автокаско”, ППС- то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се представи за оглед в съответните пунктове в цялата страна.

При изплащане на щета, моля отправяйте запитвания за ДОЗАСТРАХОВАНЕ на Вашия автомобил .

При настъпване на застрахователно събитие, свържете се ВЕДНАГА с „ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД.

За щети заведени без представител на ММ Застрахователен брокер, брокера НЕ ГАРАНТИРА за положителния изход на щетата.

Пазете ОРИГИНАЛНАТА ПОЛИЦА С ПЕЧАТ и подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и платежните документи

При неплащане на дължимата вноска полицата Ви ще бъде прекратена в 15 дневен срок. В този срок Вие няматe покритие.

При щета

Като наш клиент, Вие ползвате безплатно услугите на нашите експерти по щети автомобилно и имуществено застраховане. Ние Ще Ви съдействаме при завеждане на щети, ще организираме ремонта сервиз или представителство на официален вносител.

В случай на застрахователно събитие, моля да ни уведомите незабавно.
В случай на кражба чрез взлом или грабеж и злоумишлени действия на трети лица срока за
уведомяване е не по-късно от 24 часа от узнаването.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА:
Попълнено заявление за щета /по образец на Застрахователя/;
Документ за собственост;
Застрахователна полица;
Документ от компетентните органи; 
 
СЪБИТИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ:
Пожар– служебна бележка от РСПБЗН;
Природни бедствия – писмо от районната ХМС;
Земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН;
При кражба, грабеж, вандализъм – служебна бележка от РПУ.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ДЕЖУРНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОМОЩ

+395888 444142
likvid@mm-bulgaria.com

Контактна листа при щети: