Спестовна застраховка Живот

Застраховки с рисково спестовен характер, при които вноската има спестовен елемент и допълнителна доходност. Предпочитаният начин на застраховане и спестяване.

Рискова застраховка Живот

Застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума и размера на обезщетенията.

Инвестиционна застраховка Живот

Инвестиционната застраховка Живот комбинира характеристиките на стандартната застраховка живот и вложение в инвестиционен фонд.