Земеделски култури

Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Трайни насаждения

Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.

Селскостопански животни

Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития