Международни здравни застраховки
Здравни застраховки

Застраховката може да бъде както индивидуална, така и за група лица и се сключва за случаи на злополука и/или заболяване, довели до оказване на регламентирана здравна помощ.

Пенсионно осигуряване

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) съчетава няколко изключителни преимущества - доходност, ликвидност, гъвкавост, ниска степен на риск и възможност за ползване на данъчни облекчения. То е алтернативен продукт на животозастраховането, но за разлика от него не осигурява защита. За сметка на това, при ДДПО няма отчисления за рисково покритие откъдето идва и по-високата доходност.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е единственият финансов продукт, който дава възможност за получаване без данък на средства, които са ползвали данъчното облекчение при внасянето им. За разлика от останалите инвестиционни продукти, при които средствата ползвали данъчно облекчение се облагат с данък при получаването им, всички плащания от доброволен пенсионен фонд при придобиване право на пенсия са необлагаеми.

ДДПО е изгодно както за осигурените лица, така и за работодателите,защото се спазва строга дисциплина за диверсификация на портфейла в инвестиционни инструменти. Основната цел е при поемане на умерен риск да се постигне реално нарастване на средствата и оптимална възвръщаемост, която в дългосрочен план да надвиши инфлацията.

Ако изберете ММ Застрахователен Брокер ООД за ваш осигурителен посредник,  можете да бъдете спокойни, че стандарта ви на живот ще се запази и след пенсиониране. Според конкретните ви нужди, възраст и финансови възможности, ние ще предложим подходящ вариант за професионално управление на средствата за пенсия.

Ако имате нужда от индивидуални осигурителни решения, можете да ни потърсите на тел: +359 888 516 495 или да ни пишете тук.