Застраховки имущество на празнични цени от Армеец

Обратно към новините

Публикувано на 6 Май 2014

От 1 ноември 2014 г. ЗАД Армеец предлага имуществени застраховки на специална коледна цена. Отстъпка в размер на 20% се предоставя при застраховки на дома и на фирменото имущество до края на февруари 2015 г.

През периода на промоцията минималната премия по полица "Защитена фамилия" е 10 лв. (или само за 0,03 лв. на ден) и покрива щети на жилището до 5000 лв. и на движимото имущество до 1000 лв. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити.

Процедурата за сключване е максимално улеснена - не се изискват документи за собственост на жилището (представят се в случай на събитие), не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу "Кражба чрез взлом" до 6000 лв. не се налага те да се описват.

При застраховка "Защитено имущество" минималната застрахователна премия е 20 лв. (или само за 0,06 лева на ден). Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лв. за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм - премията възлиза на 110 лв., със земетресение - 290 лв. При тази застраховка също има възможност за избор на различни покрития.

ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен асистанс център за случаите на кражба чрез взлом по всички видове имуществени полици на телефон 0 700 1 3939 или 0887922444.

Застраховката може да бъде сключена в някой от 100-те офиса на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, работещи с Армеец.