Пореден връх в доходността по българския държавен дълг

Обратно към новините

Публикувано на 6 Май 2014

Въпреки че разполагат със значителна ликвидност, инвеститорите на облигационния пазар отново поискаха високи лихви от държавата, за да я финансират. На проведения в понеделник аукцион на 2.6-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 55 млн. лв. участниците предложиха средна доходност от 1.82%, което е с 31 базисни пункта по-високо от последната продажба на такива книжа, като имаше продажби и на 1.99%. Това показва, че участниците на пазара се подготвят за евентуални по-големи емисии на държавен дълг през декември, а също и че изискват по-висока рискова премия заради политическата несигурност и продължаващата неяснота по казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ).

Лош резултат

Постигнатата доходност по книжа с такъв матуритет е най-високата за годината и за пореден път потвърждава тенденцията на покачващи се лихви. В същото време презаписването бе ниско, малко над два пъти, което показва слаб интерес от страна на участниците. Според данните на финансовото министерство банки са придобили 73.42% от предложените книжа, пенсионни фондове - 16.58%, застрахователни дружества са записали 6.36% от облигациите, а договорните фондове са поели 3.64% от емисията.

Това е неочаквано лош резултат с оглед на високата ликвидност, която имат, особено след падежа на български ДЦК за 400 млн. лв. от миналата сряда. Възможно е инвеститорите да изчакват по-големи емисии на държавен дълг, след като през октомври финансовото министерство обяви, че ще се емитират извънредно облигации 4.5 млрд. лв. до края на годината. Ако пазарните участници дадат индикации, че разполагат с лимити в портфейлите за поемане на толкова голям дълг, това най-вероятно ще се случи през декември. Пред "Капитал" участници от пазара вече коментираха, че държавата разполага и с други възможни за набиране на ресурс, след като не разполага с време за емитиране на еврооблигации на международните пазари, но за да се възползва от тях, трябва бързо да се сформира правителство.

Какво означават високите лихви

От лятото насам най-голямо повишение има в доходността на краткосрочните и средносрочните ДЦК - 2.6- и 5-годишните. По-малко е нарастването при дългосрочните и тези в евро. Това означава, че инвеститорите виждат най-голям риск в краткосрочнен план, или казано по друг начин, те не вярват че настоящата ситуация (политическа и икономическа) ще се промени в следващите 2-3 години. В този дух е прогнозата на Европейската комисия за растежа за тази и следващата година - съответно 1.2% и 0.6%, което означава още продължителна стагнация на икономиката. Високите лихви са ефект от лошата икономическа политика и влошената среда за бизнес и в крайна сметка удрят директно данъкоплатците - държавата плаща по-високо лихви от бюджета.

В момента всичко това се тълкува от анализатори и като сигнал, че предстоящото набиране на ресурс до края на годината ще е трудно и неизгодно за гражданите. Вече има и прогнози, че се случва най-лошият сценарий за държавата, при който се формира дългосрочен тренд на покачване на доходността по държавните ценни книжа, което ще доведе и до по-високи лихви по банковите кредити за бизнеса и населението.