12% от капитала на „Еврохолд България” АД бе продаден днес

Обратно към новините

Публикувано на 26 Май 2014

Днешният ден на Българска фондова борса можем да запомним с едно доста голямо пакетно прехвърляне на 12% от капитала на „Еврохолд България” АД реализирано малко преди обяд. 15.2 млн. акции на компанията бяха прехвърлени при цена от 1.025 лева за една ценна книга, като купувачът бе чуждестранен инвестиционен фонд.

Три от основните измерители на родния пазар застанаха на положителна територия, като водещият SOFIX записа най-голям ръст от 0.79% до 521.54 пункта, а общият оборот за деня надхвърли 16.5 млн. лева.

Активна търговия в хода на сесията наблюдавахме по позицията на инвеститора в земеделски земи „Адванс терафонд” АДСИЦ, където се сключиха сделки на обща стойност от малко над 600 хил. лева. В края на деня пазарната оценка на дружеството леко отстъпи с 2.39% до 2.41 лева за една акция.

С ръстове днес могат да се похвалят обикновените и привилегированите акции на „Химимпорт” АД, които поскъпват съответно с 1.09% и 1.85%, както и емисията на „Софарма” АД, която скача с 3.12%.

В сегмента за компенсаторни инструменти регистрирахме едва няколко малки по обем сделки с компенсаторните записи и земеделските бонове, които леко отстъпват съответно до 42.5 и 55.5 стотинки за лев номинал.

Днешният ден бе поредният успешен за световните капиталови пазари, като азиатските и европейските борси продължиха възхода си, а щатските индекси се колебаят около достигнатите вчера рекордни равнища.