Финландски фонд влиза като инвеститор в „Еврохолд България

Обратно към новините

Публикувано на 26 Май 2014

Финландската компания КЖ Capital Оу влиза като инвеститор в, Еврохолд България", с което ще осигури на дружествата в българския холдинг 8 млн. евро за нови инвестиции, стана ясно във вторник. Ръководството на „Еврохолд България" и представители на фонда представиха партньорството си пред инвеститори и журналисти малко след като на Българската фондова борса смениха собственика си над 15 млн. акции на холдинга. С тази сделка КЖ Capital става акционер с 12% от капитала на „Еврохолд", придобити при цена 1.025 лв. на акция.

Прекият купувач е фондът KJK Fund II Sicav-Sif, който е създаден наскоро и е фокусиран върху инвестиции в държавите от бивша Югославия, България и Румъния.

Новият голям акционер

Продавачи на капитала от „Еврохолд" са застрахователни дружества от групата на „Еврохолд България", в които директно ще влязат част от парите от продажбата на книжата, обясни Асен Христов, председател на надзорния съвет на холдинга. На общото събрание в края на август „Евроинс" и румънското подразделение гласуваха с над 6 млн. акции, което е около 6% от капитала. Твърде вероятно е другите продавачи да са фондовете на пенсионно дружество „Бъдеще", което също е близко до холдинга или „Евро финанс".

Основният акционер „Старком холдинг" си запазва контролния пакет и няма промяна в участието му. По данни от доклада на холдинга за деветмесечие-то в края на септември „Старком холдинг" притежава 50.05% от акциите на „Еврохолд", а другият голям акционер е дружеството „Дар финанс", близко до бившия банкер Атанас Ти-лев, с 19.94%, като дружеството запазва дела си според Христов.

„Надявам се компаниите да продължат да вярват в българския капиталов пазар", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на „Еврохолд". Той коментира, че придобиванията им не са приключили с „Интерамерикан" и QBE, чиито български бизнес купиха миналата година. Бошов обясни, че считат ситуацията за много подходяща за инвестиции по ред причини и затова искат да разполагат с ресурс за изгодни сделки.

Балканско развитие

Основната част от парите, които застрахователните компании са получили, ще се използват директно за развитието им и за експанзия, обясни Асен Христов. В момента в групата на „Еврохолд" има подхолдинг -„Евроинс иншурънс груп" (ЕИГ), в който са обединени застрахователните компании на групата. В него влизат мажоритарните пакети на три български компании, по една в Румъния и Македония, както и 10% от сръбската „Таково". Намерението е придобиванията и развитието на компаниите да продължи, след като парите се използват за увеличение на капитала на дружествата. Така те ще отговарят и на условията по директивата Solvency II, която влиза в сила от 2016 г., поясни Христов. Той припомни, че „Евроинс" вече обяви намерение да увеличи капитала си с 11.75 млн. лв., с което компанията ще търси от инвеститори 14.1 млн. лв.

Получените от KJK Capital средства са само част от парите, които дружествата на ЕИГ смятат да използват за експанзията си в региона. Останалите ще се наберат чрез увеличението на капитала и от вече привлечени собствени средства. Още преди няколко години от „Еврохолд България" заявиха амбиция да стъпят на застрахователните пазари на балканските държави и засега това е изпълнено само частично. От септември „Евроинс" предлага услуги и в Гърция чрез местен партньор. Христов обясни, че независимо от проблемите там пазарът започва да се възстановява и показва признаци за печалба.

 

Инвеститорът

KJK Capital Оу е създадена през 2010 г., става ясно от сайта на компанията. Клиентите им са предимно финландски институционални инвеститори, а фокусът на звеното за управление на активи са прибалтийските и балканските държави. След създаването си компанията започва да управлява KJK Fund, чиято първа фирмена регистрация е още от 1998 г. Фондът е насочен към инвестиции в Прибалтика, а през 2012 г. 8 групата влиза KJK Find Нс фокус Балканите. Именно той е прекият купувач на дела в „Еврохолд". Според информация от самата компания фондът има капитал от 60 млн. евро, а периодът, в който държи вложенията си, обичайно е 4-6 години. Другите инвестиции на KJK Find II в България са в „ЧЕЗ Разпределение" с 2.2% и в „Софарма" с 3.2%, обяви преди няколко месеца в интервю за Investor, bg един от мениджърите на фонда Кари Салонен.