Икономическото министерство с нови застраховки за българските износители

Обратно към новините

Публикувано на 27 Май 2014

Министерството на икономиката подготвя нови застрахователни продукти, с които ще се подкрепят българските износители на международните пазари и ще ги предпазят от потенциални рискове, съобщават от пресцентъра на ведомството. Те ще се подготвят чрез Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ).

Ще бъде въведен нов продукт за малките и средни предприятия, предназначен за фирми с малък опит в износа. Акцентирано е върху по-бърза и улеснена процедура за кандидатстване и одобрение, както и консултация за финансовото състояние и надеждността на чуждестранния партньор. От МИ уточняват, че възможност за застраховане ще имат сделки с период на отсрочването до 180 дни.

БАЕЗ ще предложи и продукт за по-големи компании - износители с опит. Те ще имат достъп до по-гъвкави условия, отговарящи на спецификите на рисковете, свързани с компанията, бизнеса и индустрията.

Ще бъдат покривани сделки с отсрочване на плащането до 24 месеца, като фирмите ще могат да получат покритие на търговски и/или политически рискове за над 150 държави. Основните параметри на продукта включват по-улеснена процедура за кандидатстване, по-ниска застрахователна премия и допълнителни бонуси при застраховане на по-големи търговски обороти.

Подготвя се и застраховка, която да покрие едновременно както търговските, така и политическите рискове по експортните сделки.

Според МИ новите услуги ще гарантират получаване на плащането по външнотърговските сделки и ще дадат възможност износителите да работят при по-облекчени и конкурентни условия.