"Автокаско" след градушка

Обратно към новините

Публикувано на 13 Декември 2014

Извънредно обстоятелство, което се случва много рядко, но носи големи щети – това представляваше градушката в София през лятото за застрахователните компании. За клиентите им тя беше причина за чакане по опашки, записване на часове в сервизите, непоправени автомобили за седмици и месеци. За някои поне важеше успокоението, че имат "Автокаско". Тези, които нямаха, може би обмислят да си направят застраховка точно заради такива случаи. Или вече са си купили полица.

Няколко са нещата, на които трябва да се обърне внимание преди сключването, и цената е само един от елементите. Важен е например въпросът какви рискове покрива полицата – дали ще са само щети от удари, включени ли са природни бедствия, кражба, до какви суми се покриват щети, какви са сроковете за подаване на заявления, за установяване на щетите и за изплащане.

Частично или пълно

След градушката някои собственици на автомобили се оказаха неприятно изненадани, защото част от полиците "Каско" не покриват пораженията от ледените късове и падналите клони. Това е възможно, ако е частично "Каско" - по-евтиният вариант на застраховката. Тя не включва природни бедствия, или поне някои от тях. Със задълбочаването на икономическата криза в последните години и отлива от застраховане много компании направиха по-евтини предложения, но те покриват и по-малко рискове. Принципно всички щети, които ще ви бъдат платени при нужда, както и всички изключения са описани подробно в договора ви. Освен него застрахователят трябва да предостави и общите условия, които важат за всички клиенти на компанията. В някои случаи застрахователите базират откази от плащания точно на изключения, описани в общите условия. В подобни спорове е много вероятно клиентът да спечели съдебно дело, ако се стигне до такова. Причината е, че често документът с информацията за общите условия не се подписва от него и в този случай в съда застрахователят трудно доказва, че го е запознал с тях, каза експерт от застрахователно дружество.

При сключването на "Каско" за каквито и да било щети и рискове е важно да се обърне внимание дали в договора има уговорка за "експертна оценка". Това означава, че оценката на щета се прави най-често по методика на самия застраховател или на Гаранционния фонд по "Гражданска отговорност" и не съвпада точно с това, което ще поиска сервизът. "Като цяло оценките са доста под реалните разходи. Добрият вариант е да имаш възможност да ремонтираш в сервиз, който има договор със застрахователя, за да си сигурен, че ще получиш адекватно обезщетение", коментира застрахователен брокер. Експертната оценка се вписва в договора, но не е описано как се прави тя. С нея премията се намалява, но съответно и обезщетенията са малки.

Преди още да изчислят щетите от градушката, застрахователните компании прогнозираха ръст на цените, но намеренията им засега не са се осъществили и няма изгледи да станат реалност поне в близките месеци. Причините, посочени от мениджърите на няколко компании, са две – високата конкуренция и продължаващата стагнация, комбинирана с ниски доходи. Това възпира дружествата да повишават премиите, защото ще изгубят клиенти. Това смята и изпълнителният директор на "Армеец" Цветанка Крумова – високата конкуренция и ниската платежоспособност няма да допуснат поскъпване. По думите й сервизите все още са много натоварени да възстановяват пострадали от градушката автомобили.

Ефектът на ледените късове

Заради презстрахователните програми много компании почти няма да усетят финансови сътресения, но при други точно клаузата за градушки не е имала презастрахователно покриване. Това вече се вижда и от финансовите резултати в края на деветмесечието – изплащането на обезщетения изисква възстановяване на резерви и така крайният резултат в отчетите е или намаляваща печалба или направо загуба.

Някои компании работят на загуба и това е от много време, обясни изпълнителният директор на "Бул инс" Стоян Проданов. Той също смята, че повишение на цените няма да има заради конкуренцията и ниската платежоспособност на хората. Възможно е да се наложи вдигане през следващата година, когато компаниите трябва да платят по-големи разходи за презастраховане, допусна Проданов. Преди няколко месеца Комисията за финансов надзор препоръча на няколко компании да променят тарифите си по "Автокаско" и макар да нямаше директно нареждане за вдигане, смисълът беше точно такъв. Промените не доведоха до сериозни поскъпвания, но някои компании водят все още спорове с КФН, защото не смятат, че тя може да ги задължи да вдигнат тарифите си.